Tel. 02-300-4505 | Email : contact@amatajobs.com  Online : 206   
ประจำวันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562    มีผู้ชมแล้ว 9,372,823 คน   
งานในนิคมอมตะ สู่สายตาผู้สมัครทั่วประเทศ งานนิคมอุตสาหกรรมโซนภาคตะวันออก อมตะนคร อมตะซิตี้ เวลโกรล์ แหลมฉบัง เหมราช มาบตาพุด ฯลฯ
 Home | Job Directory | AMATA 360° | ลงประกาศงาน | About us | Contact us | Employer | Seeker | โฆษณา

AmataJOBs.com ร่วมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนของการคัดสรรบุคคลากรสำหรับนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำจำนวนมาก อาทิ นิคมอมตะฯ เวลโกร แหลมฉบัง เหมราช มาบตาพุด ฯลฯ ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอัตราการขยายของการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างฐานการผลิตในอุตสาหกรรมสำคัญหลากหลายด้าน เช่น รถยนต์ อิเลกทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ฯลฯ โดยจะเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับภูมิภาคเมื่อเข้าสู่เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

AmataJOBs.com เริ่มจากการเป็นศูนย์กลางเว็บรับสมัครงานสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอมตะในปี 2550 ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานต่างๆ ของนิคมฯ 2 แห่งได้แก่ นิคมอมตะนครและนิคมอมตะซิตี้ ไปสู่บุคคลภายนอก เปิดโอกาสให้มืออาชีพในสายงานต่างๆทั่วประเทศ เข้ามาร่วมงานกับผู้ประกอบการในนิคมฯ ซึ่งมีบริษัทไทยและต่างชาติขนาดใหญ่จำนวนมาก เป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการจากบุคคลภายนอกนิคม ก่อให้เกิดการจ้างงานจากผู้สมัครทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก โดยจากสถิติพบว่ามีผู้เข้าใช้เว็บไซต์ทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านคนระหว่างปี 2550-2555

ปัจจุบัน เว็บไซต์ AmataJOBS.com ได้ขยายการรับสมัครงานเพื่อรองรับความต้องการมืออาชีพในสายงานต่างๆไปในหลายเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยเน้นพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และหนาแน่น เป็นกำลังการผลิตหลักในอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆของประเทศ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของเม็ดเงินลงทุน และมีการขยายตัว ของเขต นิคมอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุให้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก มีความต้องการบุคคลากรในหลากหลายสายงานจากทั้วประเทศ เข้ามาร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม ของประเทศอยู่เป็นจำนวนมาก


การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ AmataJOBs.com
1. ภาพรวม เพื่อให้เว็บไซต์ AmataJOBs.com เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
2. เจาะกลุ่มผู้ที่กำลังหางานจากเว็บไซต์หางานหลักทั่วประเทศ
3. ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น อาทิ สถานศึกษาภาคตะวันออก ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด

1. ภาพรวม เพื่อให้เว็บไซต์ AmataJOBs.com เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ลงโฆษณาในสื่อโฆษณาที่มีผู้เข้าถึงมากที่สุด เพื่อเผยแพร่ AmataJOBs.com ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป

  งานด่วน   จัดทำ Search Engine Optimization ด้วย keyword สำคัญ อาทิเช่น
Keyword "หางาน อมตะ" ผลการค้นหา หน้าแรก อันดับที่ 3 ทดสอบ
Keyword "หางาน นิคม" ผลการค้นหา หน้าแรก อันดับที่ 5 ทดสอบ
และ keyword อื่นๆ อยู่ในระหว่างการเพิ่มอันดับ
 
         
  งานด่วน   Google Adwords ระบบโฆษณาของ Google สำหรับโฆษณาที่แสดงผลใน Google.co.th และเว็บไซต์พันธมิตร ด้วย keyword เกี่ยวกับการหางาน และสมัครงาน

click รูปทางขวา เพื่อขยายภาพใหญ่ =>
click ขยาย ใหญ่
         
  งานด่วน   Nipa บริการโฆษณาเว็บไซต์ PPC2 สถิติคนมาเห็น มากกว่า 30,000,000 Ads/วัน ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายกว่า 300 กว่าเว็บของนิภา  
         
  งานด่วน   Sanook web directory เว็บไซต์ท๊อบฮิต อันดับหนึ่งไทย ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ในหมวดสารบัญเว็บไทย ในกลุ่มธุรกิจ/งาน ใน
- Web directory listing มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากกว่า 4.5 แสนครั้งต่อวัน
- Keyword search listing ซึ่งมีผู้ค้นหาข้อมูลมากกว่า 1.6 แสนครั้งต่อวัน
 
         

2. ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น อาทิ สถานศึกษาภาคตะวันออก ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด
     
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี http://www.east.spu.ac.th
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี http://www.rbru.ac.th
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ http://web1.rru.ac.th
  ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ (DBAC) http://www.dbac.ac.th
  เทคนิคชลบุรี http://www.chontech.ac.th
  เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) http://www.e-tech.ac.th
  เทคนิคเบญจชลบุรี http://www.tbj.th.edu
  เทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) http://www.geocities.com/ladkwang
  วิทยาลัยเทคนิคตราด http://www.trattc.ac.th
  วิทยาลัยสารพัดช่างตราด http://tratpt.ac.th
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร http://www.scphc.ac.th
  วิทยาลัยสารพัดช่าง http://www.geocities.com/chanpoly
  วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ http://www.borai.ac.th/bicec/
  โรงเรียนวิศวกรรมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ชลบุรี http://www.etb.ac.th
  โรงเรียนระยองพาณิชยการ http://www.rayongpanich.ac.th
  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ http://www.streetrat.th.edu
  อาชีวะชลบุรี  
  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี http://www.ipe-chonburi.com
  ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา http://www.v-cop.net
  เกริกวิทยาลัย บางพลี  
     

3. RSS feed   RSS feed ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลตำแหน่งงาน สู่เว็บไซต์อื่นๆ ด้วย RSS feed update ทุกๆ 1 ชม.
 
4. Banner exchange เว็บไซต์พันธมิตรของเรา สามารถนำ Banner ของ AmataJOBs.com ไปติดคู่กับ RSS feed ได้ ซึ่งหากติด Banner แล้ว กรุณาส่ง email แจ้งให้เราทราบที่ webadmin@amatajobs.com เพื่อให้เราติด Banner ให้ด้วยอีกทางนึง
       
88 x 44 pixel    88 x 44 pixel    
       
120 x 60 pixel    120 x 60 pixel    
       
120 x 120 pixel    120 x 120 pixel    
       
480 x 60 pixel    
       
       

   ติดตามสถิติการเข้าเว็บไซต์  click   ติดตามสถิติการเข้าเว็บไซต์  เว็บไซต์ AMATAJOBS.COM ขอสงวนลิขสิทธิ์ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลประกาศรับสมัครงานของ บริษัท โรงงาน และหน่วยงานต่างๆ ภายในนิคมฯอตมะนคร และอมตะซิตี้เท่านั้น ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าว ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของบริษัท Amata Corporation PCL. และ Amata City Co., Ltd. แต่อย่างใด

 
 @ copyright 2008-2019 AmataJOBS.COM
11 ซ.รามคำแหง 24 แยก 43 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. Tel. 02-300-4505 , Fax. 02-300-4314.